Close

info@exisport.com

Športovo-korčuliarske dopoludnie na ZŠ Bukovecká.

Športovo-korčuliarske dopoludnie na ZŠ Bukovecká s Rollerskating race team Cassovia a CVČ pri ZŠ Bukovecká 17, Košice. Skvelé podujatie určené pre dve generácie a všetkých milovníkov tohto nádherného športu v MČ Košice – Nad jazerom na našej novovybudovanej dráhe. Neskutočné ako tie naše deti, ale aj ich zanietení rodičia dobre korčuľujú! Dokážu pri tom ešte zbierať loptičky, hádzať počas jazdy do plechoviek, absolvovať slalom a parkúr, … Spoločne zvládli aj štafetový pretek rodičia – deti a záverečné preteky o tie najlepšie umiestnenia. Svoje korčuliarske schopnosti predviedol aj predseda OZ Šport do Košíc, Mgr. Igor Sidor, PhD a stavebný dozor našej korčuliarskej dráhy, Ing. Branislav Várkoly. Odmenení však boli všetci, či už sladkosťami, medailami alebo v závere hodnotnými cenami v tombole. Ďakujeme pani viceprimátorke MUDr. Renáte Lenártovej, PhD. a našej pani starostke, Ing. Mgr. Lenke Kovačevičovej, ktoré svojou účasťou (zatiaľ bez korčúľ) podporili túto akciu. Veľká vďaka patrí sponzorom:

– firme EXIsport s. r. o. , ktorá nielen obliekla naše deti, ale vybavila ich aj kolieskovými korčuľami značky FILLA,

– pánovi primátorovi, ktorý finančne pomohol zastrešiť toto podujatie,

– občianskemu združeniu „Vráťme deťom šport do Košíc“, ktoré poskytlo deťom medaily a darčekové predmety, prispeli tvorivými    dielňami a športovým náčiním.

– firme Norisson s r.o.

a všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o radostné úsmevy detí….

Páči sa Vám, čo robíme? Podporte nás nákupom!